شمارش تعداد کلمات فایل ورد

در این مقاله، نحوه شمارش تعداد کلمات در ورد با روشی ساده و سریع توضیح داده شده است.