هزینه ترجمه و ویرایش پایان نامه

ترنسلیت98 این امکان را برای شما فراهم کرده است که بتوانید پیش از ثبت سفارش، هزینه تقریبی سفارش خود را برآورد کنید. برای محاسبه هزینه ترجمه متن و زیرنویس و همچنین قیمت ویرایش پایان نامه از محاسبه‌گر هزینه خدمات ترنسلیت98 در پایین همین صفحه استفاده کنید. توجه کنید که برآورد هزینه و ثبت سفارش در ترنسلیت 98 رایگان است.

محاسبه هزینه ترجمه و ویراستاری

جدول قیمت ترجمه متن ترنسلیت98

در جدول زیر نرخ پایه خدمات ترجمه متن ترنسلیت98 آمده است. توجه داشته باشید که سفارش ترجمه برای بیش از 2500 کلمه (بیش از 10 صفحه) دارای تخفیف حجمی است.

نوع ترجمه کیفیت قیمت هر کلمه قیمت هر صفحه
انگلیسی به فارسی متوسط 19 4750
انگلیسی به فارسی خوب 35 8750
انگلیسی به فارسی عالی 49 12250
فارسی به انگلیسی خوب 49 12250
فارسی به انگلیسی عالی 89 22250
ترکی استانبولی به فارسی خوب 99 24750
ترکی استانبولی به فارسی عالی 139 34750
ترکی آذربایجانی به فارسی خوب 99 24750
ترکی آذربایجانی به فارسی عالی 139 34750

نکته 1 : قیمت ها به تومان هستند.
نکته 2 : هر 250 کلمه یک صفحه استاندارد محاسبه می‌شود.
نکته 3 : کلیه ترجمه‌ها بصورت تایپ شده تحویل داده می‌شود و هزینه ای بابت تایپ دریافت نمی‌شود.
نکته 4 : تمامی تعرفه‌های ترجمه در لیست فوق برای سرعت عادی ترجمه نوشته شده است. برای ترجمه فوری و نیمه فوری هزینه خدمات به ترتیب 2 برابر و 1/5 برابر شده و به همان نسبت زمان تحویل سفارش کاهش می‌یابد.

تخفیف حجمی ترجمه متون

همان طوری که قبلاً گفته شد سفارشات ترجمه متن با حجم زیادتر از 2500 کلمه (بیشتر از 10 صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای) دارای تخفیف حجمی ترجمه است. تخفیف حجمی برای تمامی خدمات ترجمه متن تا سقف 30% قابل اعمال است. از جمله ترجمه متون عمومی و تخصصی ، ترجمه مقاله ، ترجمه کتاب ، ترجمه دانشجویی و…

در جدول زیر لیست تخفیف ترجمه بر حسب تعداد کلمات و صفحات فایل مبدأ آمده است.

تعداد صفحات تعداد کلمات درصد تخفیف
1 صفحه تا 10 صفحه 0 تا 2500 0%
11 صفحه تا 20 صفحه 2501 تا 5000 5%
21 صفحه تا 50 صفحه 5001 تا 12500 10%
51 صفحه تا 100 صفحه 12501 تا 25000 15%
101 صفحه تا 200 صفحه 25001 تا 50000 20%
201 صفحه تا 500 صفحه 50001 تا 125000 25%
501 صفحه و بالاتر 125001 و بالاتر 30%

لیست قیمت ترجمه زیرنویس فیلم

در جدول زیر تعرفه خدمات ترجمه زیرنویس فیلم و سریال آمده است.

نوع خدمات با مبدأ انگلیسی قیمت هر دقیقه توضیحات
ترجمه زیرنویس فیلم 4900 در صورت وجود زیرنویس زبان اصلی
ترجمه فیلم و پیاده سازی زیرنویس 8900 در صورتی که زیرنویس زبان اصلی را ندارید
ترجمه فیلم بدون پیاده سازی زیرنویس 6900 ترجمه متن فیلم و تحویل به صورت فایل ورد
پیاده سازی زیرنویس به زبان مبدأ 4900 ایجاد زیرنویس فیلم به زبان مبدأ (بدون انجام ترجمه)
ترجمه و تایپ فایل صوتی 6900 ترجمه فایل صوتی و تحویل به صورت فایل ورد
تایپ فایل صوتی 2900 تحویل فایل صوتی به صورت فایل ورد

نکته 1: تمامی قیمت ها به تومان هستند.
نکته 2: برای ترجمه فارسی به انگلیسی 40 درصد به مبالغ فوق اضافه می شود. غیر از قیمت تایپ فایل صوتی فارسی که 900 تومان به ازای هر دقیقه است.
نکته 3: برای ترجمه ترکی به فارسی 60 درصد به مبالغ فوق اضافه می شود.
نکته 4: برای هک زیر نویس به تمامی زبان ها هر دقیقه 2000 تومان به مبالغ فوق اضافه می شود

هزینه ویرایش پایان نامه

خدمات ویرایش تخصصی پایان نامه کارشناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به صورت تخصصی در ترنسلیت98 انجام می‌شود. نرخ ویرایش پایان نامه در جدول زیر آمده است.

نوع خدمات ویراستاری قیمت هر کلمه
چیدمان و صفحه آرایی پایان نامه 10
ویرایش فنی پایان نامه 10
ویرایش تخصصی پایان نامه 19
ویرایش کامل سطح 2 (چیدمان + ویرایش فنی) 19
ویرایش کامل سطح 1 (چیدمان + ویرایش تخصصی) 26

تمامی قیمت ها به تومان هستند.