کد تخفیف ویراستاری

در حال حاضر با کد تخفیف T98 می‌توانید از تخفیف ویژه‌ در تمامی سفارشات ویراستاری (ویرایش پایان‌نامه، ویرایش کتاب و ویرایش مقاله) بهره‌مند شوید.

کد تخفیف ویرایش پایان‌نامه، کتاب و مقاله: T98

نحوه استفاده از کد تخفیف ویرایش پایان‌نامه

برای استفاده از کد تخفیف ویرایش پایان‌نامه، کتاب و مقاله، کافی است کد تخفیف را در کادر مربوطه در فرم پرداخت آنلاین وارد کنید.

نحوه استفاده از کد تخفیف در ترنسلیت98