فرم استخدام مترجم و ویراستار

اگر می‌خواهید جزو مترجمان و ویراستاران ترنسلیت98 باشید، پس از مطالعه کامل قوانین و شرایط استخدام، فرم زیر را تکمیل کنید.

اگر درخواست همکاری به عنوان ویراستار متن فارسی را دارید، ضروری است ابتدا نسبت به دانلود و تکمیل فایل ورد آزمون ویراستاران ترنسلیت98 اقدام نمایید و پس از تکمیل فایل ورد، فرم زیر را تکمیل کنید.

دانلود فایل ورد آزمون ویراستاران ترنسلیت98