نحوه شمارش تعداد کلمات فایل در ورد

تمامی قیمت‌های ارائه شده در ترنسلیت۹۸ برای تعیین هزینه ترجمه متن، ترجمه زیرنویس فیلم و ویرایش پایان نامه، بر اساس تعداد کلمات فایل مبدأ است. بنابراین با دانستن تعداد کلمات فایل خودتان به سادگی می‌توانید قبل از ثبت سفارش ترجمه و ویراستاری، برآورد قیمت سفارش خود را انجام دهید.

شمردن و محاسبه تعداد کلمه در نرم افزار آفیس Word

به صورت پیش فرض، اگر تنظیمات نرم افزار ورد را تغییر نداده باشید، طبق شکل زیر، تعداد کل صفحات و تعداد کل کلمات فایل در گوشه‌ی پایین سمت چپ نرم افزار نشان داده می‌شود.

شمارش تعداد کلمات فایل ورد

مشاهده می‌شود که این فایل دارای ۱۴۷۰۰ کلمه و ۷۲ صفحه است.

اگر قادر به مشاهده‌ی تعداد کلمات فایل خود نیستید، برای محاسبه کلمات در نرم افزار Word کافی است طبق شکل زیر، از منوی Review و در بخش Proofing، گزینه‌ی Word Count را انتخاب کنید.

پنجره‌ی زیر ظاهر می‌شود.

مشاهده می‌شود که تعداد کلمات همان ۱۴۷۰۰ کلمه است.

شمردن تعداد کلمه در word

پنجره‌ی زیر ظاهر می‌شود و تعداد کلمات همان ۱۴۷۰۰ کلمه است..

محاسبه تعداد کلمه ها در ورد